Du er her

Digital mobning skal på skoleskemaet

Førende eksperter i sociale medier kaster lys over, hvordan de lærere og pædagoger, der dagligt arbejder med børn og unge, skal tackle den nye digitale virkelighed.

Vores værd er blevet til at måle og veje. For via Facebook er vi alle blevet et produkt, hvor likes og kommentarer er brugeranmeldelser, således lagde konferencens første hovedtaler professor Vincent Hendricks ud med at fortælle de godt 130 fremmødte, hvordan ny forskning viser, at de unges ageren på sociale medier i høj grad er resultatet af selektiv informationshåndtering og socialpsykologi på speed.

De unge har en opfattelse af sig selv, der i den grad er formet af deres tilstedeværelse på de sociale medier.

Sammen med professor fra Københavns Universitet Vincent Hendricks var Benjamin Rud Elberth fra kommunikationsbureauet Geelmuyden Kiese, Astrid Haug og Rikke Simonsen kommunikationsmedarbejder for klubområdet i Roskilde Kommune med til at kaste lys over, hvordan unge kan komme til skade på de sociale medier, men også hvordan sociale medier er en del af de unges virkelighed på godt og ondt.

Formålet med konferencen var klart, hvad betyder den øgede eksponering på de sociale medier?

Konklusionen var lige så klar: lærere og pædagoger skal hjælpe de unge med at forstå og navigere på de sociale medier. For på sociale medier overlapper skole og fritid og faktum er, at flere og flere unge bliver ramt af digital mobning samt digitale overgreb, og de voksne skal være med til at oplyse om de farer, der er forbundet med at dele sit liv online. 

17-årige Kristine Sloth er kendt fra den sociale videokanal YouTube, hvor hun har sin egen kanal, der følges af omkring 150.000 unge. Og ifølge hende ved de voksne ikke noget om, hvordan de sociale medier påvirker de unge. De tror måske, at de kan sætte sig ind i det, men det kan de ikke.

Både forældre og fagpersoner skal ifølge eksperterne tage fat i udfordringen med at forstå, hvad de nye kommunikationsformer betyder for de unge,  og det er netop derfor Roskilde Kommune har valgt at arrangere konferencen for ansatte, der arbejder med børn og unge.

Roskilde Kommune har en partnerskabsaftale med ungdomsuddannelserne, der skal sikrer målrettede sundhedsfremmende og forebyggende indsatser på uddannelserne, og det er i den forbindelse, at kommunen nu har valgt at sætte fokus på sociale mediers betydning for unges trivsel.